Logo společnosti MyVolt

Novela energetického zákona

Sbírka zákonů ČR

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. je aktualizován zákonem č. 19/2023 Sb. a byl zveřenen ve Sbírce zákonů ČR dne 23.1.2023 a je účinná od 24.1.2023. Jde o zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Výkon do 50kWp bez licence a stavebního povolení

Novela energetického zákona jistě usnadní výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje totiž provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW bez licence od Energetického úřadu. Novela přináší i změnu stavebního zákona. Ta stanovuje, že pro malé obnovitelné zdroje do stejného limitu není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pokud se jedná o součást stavby, která nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, tak nebude zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Novela nově řadí instalace o výkonu nad 1 MWp mezi stavby veřejného zájmu. Odpadne tedy povinnost schvalovat pro tyto záměry změnu územního plánu.

Výkonnější FVE může znamenat omezení a rizika

Pokud se na to podíváme z pohledu rezidenčního bydlení, tak jde o výkon více než dostatečný. Takto výkonnou fotovoltaickou elektrárnu bychom mohli doporučit (zjednodušeně) pro domácnosti s roční spotřebou nad 40 MWh, což je zhruba 2x tolik co spotřebuje většina energeticky náročnějších rodinných domů. Je zde ale několik omezení, která musíme uvažit:

  • Plocha střechy pro fotovoltaické panely o výkonu 50 kWp musí mát plochu přibližně 250 m2 (pouze orientace V, Z J). Tím nedisponují střechy většiny rodinných domů v ČR.
  • Dostupné hybridní střídače, kterým kterým lze připojit baterie, mají max. výkon kolem 20 kW. Buď by se celý systém musel skládat z více navzájem propojených hybridních střídačů o dostatečném výkonu nebo bychom museli oželet baterie a tím veškerou nadbytečnou produkci, přetoky, pouštět do distribuční sítě.
  • Čím větší je instalovaný výkon, tím menší je šance, že vás distributor k distribuční soustavě připojí – více info ZDE. A pokud ano, tak se dostáváme k principu solidarity. Takto výkonná FVE připojená do distribuční soustavy představuje zátěž pro distribuční soustavu v dané lokalitě (např. ulici, vesnici) a může vést až k tomu, že ostatní domácnosti nebudou připojení k distribuční soustavě ani pokud budou chtít pokrýt pouze spotřebu vlastní domácnosti. Tedy celkový společenský efekt výkonnější FVE může být negativní, pokud přetoky nebudete prodávat např. sousedovy. To by v rámci sdílení mělo být také ještě letos možné. Uvidíme.

Podrobnější informace nám pomohou připravit pro vás přesnější nabídku. Například nám umožní lépe spočítat budoucí produkci vůči fotovoltaické elektrárny, určit maximální výkon s ohledem na vaši střechu nebo lépe predikovat spotřebu vaši domácnosti.

Mám podrobnější informace
1Kontaktní informace
2Upřesnění poptávky

Stránku pro vás připravujeme

Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Již brzy se můžete těšit na první realistickou fotovoltaickou kalkulačku, která počítá předpokládanou spotřebu každou hodinu 365 dní v roce.

Střídač
Baterie

Garance dotace

Garantujeme získání maximální dotace dle podmínek programu Nová zelená úsporám až do výše 301.000 Kč. Veškerou administrativu zařídíme za vás.

Financování FVE

Pomůžeme vám získat financování na vaši novou fotovoltaiku až do výše 100% u některé z českých bank nebo stavebních spořitelen.

Naší doménou jsou fotovoltaiky – nikoli poskytování úvěrů. Proto hledáme variantu nejvýhodnější pro vás.

Esteticka

Naše fotovoltaické panely jsou nejen účinné, ale i estetické. Mají černý rám, který na střeše působí elegantně. Také pro kabely vedoucí ze střechy, najdeme nejvhodnější trasu tak, aby nejen bylo vše funkční, ale i aby nebylo nic vidět. 

Nulová administrativa

Pořízení a připojení fotovoltaiky znamená i nezbytně nutnou administrativu. Se vším vám poradíme a zařídíme tak, abyste se o nic nemuseli starat. Stačí nám od vás plná moc na konkrétní úkony.

Technologie do 2 týdnů

Instalaci panelů na střechu, natažení kabeláže a prvotní elektrikářské zapojení dokážeme realizovat do 2 týdnů.  Vše po dohodě s vámi tak, aby vám to maximálně vyhovovalo.

Vysvětlíme a poradíme

Prakticky vám vysvětlíme vše na co se k fotovoltaice zeptáte, řekneme sami vše, co byste měli vědět a navrhneme řešení, které bude nejvýhodnější pro vás – z pohledu např. výše dotace, spotřeby, ale i třeba budoucí ekonomiku.

Elektrorevize

Na celou instalaci provedeme elektrorevizi. Jednak pro váš klid, budete mít jistotu, že je vše správně a bezpečně zapojené, ale i pro případné budoucí pojištění fotovoltaiky nebo celé nemovitosti.  

Pojištění

Pomůžeme vám získat výhodné pojištění buď na samotnou fotovoltaiku nebo na celou nemovitost, u které je fotovoltaika namontována. Naše specialistka spolupracujeme s předními a spolehlivým českými společnostmi.

Jsme pojištěni

Instalace fotovoltaiky je spojena s řadou rizik – může např. prasknout taška na vaší střeše, atd. Jsme proto pojištěni do výše 15.000.000 Kč a adekvátní pojištěni vyžadujeme i od našich dodavatelů. Nemusíte se ničeho obávat.

Celá ČR

Je úplně jedno, kde se vaše nemovitost nachází. Fotovoltaiku vám naistalujeme kdekoli v ČR – doslova.

Střechám rozumíme

Náš tým instalující fotovoltaické panely na střechy má dostatečné zkušenosti, aby je dokázali nainstalovat na jakoukoli vhodnou střechu. A pokud vaše střecha vhodná není, tak vás na to upozorníme, abyy se předešlo škodám na nemovitosti.

Certifikovaní elektrikáři

Naši elektrikáři mají kvalifikaci na zapojování fotovoltaických elektráren i na úpravy odběrných míst pro případy, kdy odběrné místo neplní podmínky (starší instalace) distribuční společnosti pro zapojení fotovoltaiky do distribuční sítě.